Bosorka

01.05.2022 15:05 - 17:00

Voľné poračovanie príbehu z Rebelova. Tentokrát rozprávanie o bosoráctve a čarovaní.

„Kde končí modlitba a začína čarovanie? Viete, že aj v Komárne súdili ženy a mužov za bosoráctvo?
Trošku aj o tom je nový príbeh Rebelov. Ale hlavne je to príbeh o pošepkanom hriechu.

Viac: Bosorka

Dom Matice slovenskej, 15:04