4. ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami...

11.11.2019 10:00 - 15.11.2019 19:00

4. ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami...

je projekt Regionálneho osvetového strediska v Komárne, zameraný na podporu spolupráce a inklúzie znevýhodnenej skupiny mentálne a zdravotne postihnutých prvkami arteterapie, tanečnej terapie a spoločných tvorivých aktivít.

Počas týždňa 11. - 15. novembra 2019 pripravíme v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) tvorivé dielne zamerané na keramiku, pedig, mydlá a jeden deň venujeme kamere.

V piatok 15.11.2019 o 17:00 Vás srdečne pozývame na záverečné vyhodnotenie projektu do Domu Matice slovenskej v Komárne. Predvedieme Vám netradičné tanečné vystúpenie. Z hotových diel a fotografií otvoríme výstavu, ktorá potrvá do polovice decembra.

Malým koncertom podporí naše podujatie aj Robo Opatovský, ktorý svojím spoločným vystúpením s klientmi zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím nádherne akciu spestrí.

Nikto nie je dokonalý, a preto je cieľom projektu pomocou umeleckých tvorivých dielní spojiť verejnosť s klientmi ZPMP, ponúknuť im možnosť sebarealizácie.

Vstup je voľný!