230, výročie Židovskej náboženskej obce v Komárne - spomienková slávnosť

22.08.2021 10:30 - 16:00

Program/Program:

10:30 Pietny akt pri príležitosti 77. výročia deportácie Židov z Komárna – Megemlékezés a komáromi zsidóság deportálásának 77. évfordulóján

Slávnostný príhovor prednesie budínsky hlavný rabín dr. Tamás Verő, účinkuje hlavný kantor dr. Gergely Nógrádi – Ünnepi beszédet mond: dr. Verő Tamás budai főrabbi, közreműködik dr. Nógrádi Gergely főkántor

Miesto konania: židovský cintorín, Ulica zlatého muža 1. – Helyszín: zsidó temető, Aranyember utcája 1.

Európsky deň židovskej kultúry – Zsidó Kultúra Európai Napja (miesto konania: Menház, Eötvösova ulica 15. – helyszín: Menház, Eötvös utca 15.)

12:00 Predsviatočné melódie v podaní hlavného kantora dr. Gergelya Nógrádiho – Ünnepváró dallamok dr. Nógrádi Gergely főkántor előadásában

12:30 Myšlienky pred vysokými sviatkami – prednáška hlavného rabína dr. Tamása Verő – Gondolatok a nagyünnepek előtt – dr. Verő Tamás főrabbi előadása

13:00 Odovzdanie cien Kehila – Kehila-díjak átadása

13:20 Kóšer obed – Kóser ebéd

14:00 Prehliadka rekonštruovaného rituálneho kúpeľa mikve na adrese Eötvösova ulica 9 – A felújított mikve – rituális fürdő megtekintése az Eötvös utca 9-ben

Účasť je bezplatná, ale podmienená registráciou do 20. augusta 2021 na adrese kile@menhaz.sk.

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges a kile@menhaz.sk e-mail címen 2021. augusztus 20-ig.

Podujatie je dvojjazyčné, v slovenskom a maďarskom jazyku. - Tlmočenie je zabezpečené.

Az esemény két nyelven, szlovákul és magyarul zajlik, tolmácsolást biztosítunk.

Podujatie podporili: Mesto Komárno, Nitriansky samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, JHF, Správa Nadácie Gábora Bethlena a.s.

Támogatók: Komárom városa, Nyitra Megye Önkormányzata, Kisebbségi Kulturális Alap, JHF, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Zmena programu vyhradená! – A programváltozás jogát fenntartjuk!

Link: https://kehreg.com/2021/08/11/pozvanka-meghivo-27/