Jókai nyomában a Dunamentén - tematikus osztálykirándulás ajánlat

Felsőtagozatos diákok számára állítottuk össze a Jókai életét bemutató osztálykirándulás ajánlatunkat, amely akár a Határtalanul program keretén belül is igénybe vehető. A napi programok egyenként is igénybe vehetőek.

Jókai Mór 1825-ben a Duna északi partján, Komáromban született, s gyerekkora egy jelentős részét is itt töltötte, az itt megélt élmények jelentősen hozzájárultak irodalmi munkásságához, regénybeli hőseit sok esetben komáromi, illetve Komárom környéki emberek ihlették. Tematikus osztálykirándulásként érdemes ellátogatni a Határtalanul program keretében a Duna északi partján lévő Komáromba és környékére, s betekintést nyerni Jókai világába.

Emléktábla avatás Jókai szülőházánál

Emléktábla avatás Jókai szülőházánál - forrás: Dunamente Múzeum

Az osztálykirándulások összeállításához, a programok lefoglalásához a Dunamente-Podunajsko turisztikai szervezet szakmai segítséget biztosít magyar nyelven, illetve az egyes helyszínek szakmai feldolgozásához tanári útmutatót, igény szerint tesztlapokat biztosít és /vagy kincskereső, városfelfedező programot szervez.

1. nap – ismerkedés a reformkori Komárom világával

Komárom Magyarország egyik legvirágzóbb kézműves- és kereskedővárosa volt Jókai gyerekkorában, az ország fa- és gabonakereskedelmének központja. Négyszáznál is több gabonakereskedő búzával megrakott hajói jártak az osztrák tartományok és az Al-Duna között. Jókai gyerekkorában kezdődött el a Monarchia legnagyobb erődrendszerének a fejlesztése is. A kézműveseket mind-mind  meg lehetett különböztetni jellegzetes viseletükről -  a szekeres gazdák pl. ezüstgombos mentét viseltek, de öltözékük alapján azonnal rá lehetett ismerni a takácsokra, a molnárokra, a szabókra vagy éppen a csizmadiákra is - akik mind ott vannak Jókai regényeiben és elbeszéléseiben. A legsikeresebb rác gabonakereskedő, Domonkos János az arany emberként ismert Tímár Mihály alakjában kel életre Jókai regényében, de szinte nincs olyan írása, amelyben ne lenne ott a városból valaki vagy valami: egy-egy rendkívüli esemény, egy figura, egy szín, egy hangulat. (Domonkos János sírja a görög templom mellett található). 

Jókai emlékszoba a Dunamente Múzeumban

Jókai emlékszoba a Dunamente Múzeumban

Program:

A reformkori Komárom – városfelfedező séta idegenvezetővel

Időtartam: 90 perc

vagy

Tímár Mihály nyomában – tematikus városfelfedező séta idegenvezetővel

Időtartam: 180 perc

Domonkos János sírjának a felkeresése, majd helytörténeti előadás a gabonakereskedők életéről

Időtartam: 120 perc

 A görög templom, ahol Domonkos János sírja található - róla formálta Tímár Mihály alakját Jókai

A görög templom, ahol Domonkos János sírja található - róla formálta Tímár Mihály alakját Jókai

2. nap – Jókai Mór és Komárom

„Kora gyermekségemtől kezdve mindig a legjobb családi életet láttam magam körül. Otthon mindenki szerette egymást; szülőim, testvéreim engemet valamennyien és én is őket. Soha egy zokszó nem hangzott el házunknál.” - emlékezett vissza a gyerekéveire az író. 

Programelemek:

Jókai emlékek a Zichy Palotában

Jókai emlékek a Zichy Palotában

Dunamenti Múzeum – Zichy Palota

Időtartam: 120 perc

Itt látható többek között az író maga faragta sétapálcája, íróasztala, a Feszty Masa által festett portréja, s az író saját kézírása is. A kiállításon túl azonban több egyéb helyszín is várja Jókai rajongóit Komáromba, amelyekről a múzeumban megfelelő információkat kaphatnak a látogatók. Ilyen például Jókai szülőháza, amelyet Jókay József ügyvéd Kacz Józseftől bérelt, amely a Vármegye utcában volt található.

Jókai emléktábla felkeresése azon a helyen, ahol Jókai gyerekkorában lakott

Az épületről Jókai unokahúga, Váli Mari is írt, aki kiváltképp a vörösmárvány oszlopokat emelte ki: „Ezen folyosó boltíveit hat vörösmárvány oszlop tartotta, melyeknek az volt a nevezetességük, hogy elemi iskolás »kisdiák« korában Móricka úgy szerette leckéjét tanulni, hogy az oszlopok valamelyikét átölelve akörül forgott, most jobbra, majd balra, amíg a »dictumot« el nem tudta magának szóhiba nélkül mondani.”  Az egykori családi ház helyén álló épületen ma emléktábla jelzi, hol élt a kisgyermek Jókai. 

Időtartam: kb. 30 perc

A református kollégium épülete

A református kollégium épülete

A református templom felkeresése szakvezetővel

Mácza Mihály helytörténész elmesélése szerint „Amikor az író édesapja idehozta a fiatal feleségét Komáromba, és elmentek a református templomba, a helyi asszonyok nem engedték beülni a padba, merthogy mindenkinek megvolt a szokott helye, és sírva panaszkodta a férjének, hogy mi történt vele, aki ezután megígérte, hogy lesz a családnak külön padja és így is történt.”  Ma a Jókai család padját is meg lehet tekinteni a református templomban.

Időtartam: kb. 60 perc

A komáromi erőd

Jókai gyerekkorában még épült a komáromi erőd, amely egész Magyarország leghíresebb erődjévé vált 1848-49-ben.

Időtartam: 180 perc

3. nap – Jókai és a Duna

Alig van olyan Jókai regény, amelyben valamilyen szinten ne szerepelne a Duna. A program során azt próbáljuk bemutatni a gyerekeknek – részben helyi iskolások bevonásával -, hogy mit is jelenthetett a kisgyermek Jókainak a folyó, illetve mit adtak Komárom folyói a reformkori embereknek.

Jókai filagória

Jókai filagória

Programelemek:

Látogatás az Erzsébet-szigetre, szakvezetéssel – Jókai filagória, Beöthy villa megtekintése, valamint a sziget élővilágának és történetének a megismerése

Időtartam: kb. 180 perc

A Duna mellékfolyója, a Vág – sétahajózás a Vág folyón

Időtartam: 60 perc

Duna Menti Múzeum – a Kultúrpalota

Időtartam: kb. 120 perc

A 20. században épült, romantikus jegyeket viselő Kultúrpalota dísztermét Feszty Árpád Bánhidai csata című festménye ékesíti. Az épületben betekintést nyerünk Komárom és környéke néprajzi hagyományaiba, illetve megismerkedhetünk a város történelmével az őskortól a 19. század közepéig.

4. nap – Az Erzsébet-hídtól a Mária Valéria hídig

A hajókat a gőzhajók megjelenéséig árral szemben vontatással juttatták el a rendeltetési helyükre. A szekeres gazdák lovakkal és ökrökkel végezték a hajóvontatás nehéz és veszélyes munkáját. A komáromi szekeres gazdák valószínűleg már a magyar hajózás megindulásakor bekapcsolódtak a dunai vontatóláncba, melynek mindvégig fontos részesei voltak. Jókai születése előtt pár évvel, 1820-ban 190 vontatót tartottak nyilván Komáromban azzal a megjegyzéssel, hogy számuk nagy hajózás idején 300 volt. Az utolsó kirándulási napon a Duna partjának értékeit fedezhetjük fel Komáromtól Párkányig.

A 19. század második felének gazdaságát, társadalmát jelentősen meghatározták az ekkor épült új hidak. Akkor még gondolatban sem merült fel senkiben, hogy ezek a hidak egyszer majd két országot kötnek össze. Az utolsó nap feladata annak a bemutatása is, hogy mit jelent a Duna északi partján szlovákiai magyarnak lenni.

Kerékpáros vagy buszos kirándulás

Állomások:

Izsa – római tábor, illetve Kelemantia Római kori és néprajzi múzeum

Időtartam: Kb. 60 perc

Dunamocs – Csokonai múzsája, Vajda Julianna, a versek Lillája Dunamocson kötötte második házasságát, illetve a kutatások szerint itt élt 3 éven keresztül. Lillának ma szobra van a településen, ennek, valamint a helyi Falumúzeum felkeresése szerepel a programban.

Időtartam: kb. 70 perc

Karva látkép

Karva látkép

Karva

  • almalégyár megtekintése és almalé kóstoló Karván
  • a karvai román kori templom megtekintése helyi vezetővel
  • a karvai kilátó megtekintése
  • ismerkedés a borvidék szőlőművelésével Karván

Időtartam: kb. 180 perc

Párkány – Párkányi Múzeum megtekintése, hazafelé átsétálás Esztergomba a Mária Valéria hídon.

Időtartam: kb. 120 perc

Szállásajánlatok: https://www.visitdanube.eu/hu/szallas

Az egyedi programok összeállításában segítséget nyújt a Dunamente TDM szervezet komáromi irodája. Kapcsolat: https://www.visitdanube.eu/hu/kapcsolat