MESTSKÝ PARK

3

V parku sa nachádzajú kultúrne pamiatky.

1.POMNÍK MIESTNYCH OBETÍ DVOCH SVETOVÝCH VOJEN A HOLOKAUSTU - dielo Tibora Szilágyiho.


2. ERB MESTA – KAKATH

Pamätný kameň znázorňujúci históriu Štúrova (dielo Juraja Bartusza).

Erb Štúrova tvorí tvar mierne špicatého, neskoro gotického štílu s dvoma modrými poliami, ktoré symbolizujú sútok dvoch riek: Hrona a Dunaja, v štíte uprostred je zlatý (v tlači žltý) klin trojuholníkového tvaru, symbolizujúci bývalý pôdorys hradieb mesta a v zlatom kline červená kohútia hlava, obrátená do prava. Kohút naznačuje najstarší názov mesta Kakath a červená farba poukazuje na požiare, ktoré mesto prekonalo. Päťcípy hrebeň kohúta poukazuje na päť najväčších požiarov (1529, 1532, 1543, 1595 a 1683) prekonalo.

943 01 Štúrovo Námestie Slobody – mestský park