Kostol sv. Imricha a Kalvária

2

Jediná chránená pamiatka mesta bola postavená v 18.storočí v barokovom štýle. Kostol bol postavený v roku 1701 a bol zasvätený svätému Imrichovi.

Dal ho postaviť Ágoston Keresztély. Pôvodne mal len jednu hlavnú loď a nízku vežu. Arcibiskup János Simor rozšíril a obnovil kostol, dostal dve bočné lode a boli sem premiestnené aj dva bočné oltáre .

Pri prehliadke interiéru si zaslúžia pozornosť vzácne obrazy na hlavnom a bočných oltároch, neskorobaroková kazateľnica s maľbami štyroch evanjelistov na parapete z roku 1760 a rokoková organová skriňa z roku 1790. Zariadenie kostola je pôvodné.

Nad hlavným oltárom je obraz patróna chrámu sv. Imricha. Na bočných oltároch sú obrazy sedembolestnej Panny Márie a Najsvätejšieho srdca Ježišovho.

Chór bol vybudovaný z kameňa. Kostol bol pôvodne filiálnym kostolom farnosti.


Kalvária

Pri kostole sa nachádza baroková kalvária - z roku 1766 so sochou sv.Jána Nepomuckého, ktorá je tiež chránenou pamiatkou. Socha je ľudová kamenárska práca a pochádza z roku 1807.

94301 Štúrovo Nám. sv. Imricha