Očarujúca panoráma

Bohatá historická ponuka

Jedinečné kúpele

Prírodné krásy Podunajska

Pamätihodnosti

AtrakcieRímsky tábor Kelemantia v Iži

Rímsky vojenský tábor Kelemantia sa nachádza 7 kilometrov východne od Komárna pri obci Iža, na brehu Dunaja. O tom, že Rimania v období najväčšieho územného rozmachu prišli až na ďaleký sever a prekročili rieku Dunaj, dnes už nik nepochybuje. Mementom ich niekdajšej prítomnosti je aj vojenský tábor Kelemantia, ktorý vznikol neďaleko obce Iža počas vlády cisára Marca Aurélia. Tábor bol súčasťou známeho obranného hraničného systému Limes Romanus.

Pokračovať v čítaní

AtrakcieLesopark Berek

Lesopark Berek sa nachádza v juhozápadnej časti mesta vo Veľkom háji. Leží na okraji mesta Nové Zámky pri rieke Nitra. Nachádza sa tam aj náučná tabuľa o rastlinstve a živočíšstve Ponitria. Stromy v tejto lokalite sú rôzneho druhu, najviac rozšíreným je javor obyčajný, pagaštan konský a dub letný. Nechýba tu ani gaštan jedlý, ktorý je schovaný hlboko v lese.

Unikátny vyše 200-ročný dub letný sa nachádza pri hlavnom asfaltovom chodníku po pravej strane. Je to zákonom
chránený strom. Obvod kmeňa je 460 cm a výška 30 m. Vtejto lokalite je viac mimoriadne veľkých dubov, z ktorýchtri sú chránené a desať ďalších je navrhnutých na ochranu.


Zdroj a foto: www.novezamky.sk

Pokračovať v čítaní