Orosz Katonai temető

Az 1946-ban létesített temetőben ötezernél több katona nyugszik – többségük tömegsírban. Legtöbbjük 1945 januárjában és februárjában, a kőhídgyarmati ütközetben esett el, de ide temették az 1944 telén és 1945 tavaszán az Alsó-Garam menti harcokban elesett katonákat is.

A temetőben 5248, a 2. világháborúban elesett katona van eltemetve. 1947-ben hozták létre, területe 0,36 hektár.

Mai arculatát 1994-ben befejezett átépítéskor nyerte el. Újjáépült nyolc nagy tömegsír, 168 névvel ellátott egyéni sírhely, továbbá helyére került Emil Venkov akadémikus szobrász alkotása, a Gyászoló anya monumentális emlékmű, valamint néhány más dombormű a temető távolabbi részében.

A temető a Szlovák Köztársaságkulturális műemléke, amelynek Párkány városa a kezelője.

94301 Štúrovo Svätého Štefana