KISBOLDOGASSZONY- TEMPLOM

A római katolikus plébániatemplom 1817-ben Szűz Mária születésének tiszteletére lett felszentelve Muzsla községben. Eredetileg barokk stílusban épült, melyet aztán a későbbi átépítések során teljesen elvesztett. Mai formáját egy előzetes 5 éven át tartó renoválásnak köszönheti, mely már elengedhetetlen volt a szakrális műemlék számára. A felújított templomot felszentelésének 200.évfordulóján, Kisboldogasszony ünnepén 2017-ben adták át. A munkálatok során felújították a tetőszerkezetet, a templomtornyot és a belső teret is. A hálaadó szentmisét Udvardy György pécsi megyéspüspök celebrálta, a templomot a nyitrai megyéspüspök, Viliam Judák áldotta meg.

A templom megáldásáról így szólt a pécsi főpásztor: „Egy templom megújulása azért ünnep, mert ez arról tanúskodik, hogy az itt élők ragaszkodnak Krisztushoz, a hitükhöz, a megismert tanításhoz.”

A templom előtt érdemes megtekinteni a Szentháromság szobrot is.

+421 36 75 83 113
94352 Mužla 361